Pálení kvasu

Pálení ovocných kvasů je tradiční metodou zpracování ovoce. V případě pěstitelského pálení se jedná o výjimku ze zákonů o lihu a o spotřební dani a je oproti standardní výrobě destilátů zatíženo nižší spotřební daní, která je na něj uvalována. Aby se jednalo o pěstitelské pálení, musí toto pálení splňovat několik podmínek. První podmínkou je, že zpracované ovoce je z pěstitelské činnosti a nebylo získáno nákupem apod.

Další podmínkou je omezení výroby alkoholu na rodinu pěstitele a jedno období (odpovídá jednomu roku, od 1. 7. roku do 30. 6. roku následujícího). Předposlední podmínkou je limit výroby. Tento limit je 30 l absolutního alkoholu, což odpovídá 60 litrům 50% alkoholu. Poslední podmínkou je zákaz prodeje takto získaného destilátu.

© Copyright 2014 made by František Broža